CET

* Power Mosfet
网址:www.cetsemi.com

sort Package BVDSS RDS(on)mΩ@10V RDS(oRDS(on)mΩ@5Vn)mΩ@4.5V RDS(on)mΩ@2.5V ID Qg(nC) Qg(nC) RθJC Pd Configuration Polarity
(V) sort sort sort sor (A) @4.5V(typ) @10V(typ) (℃/W) (W)
sort sort sort sort sort sort sort sort
CEM2539 SO-8 20 22 24 33 7.5 4.3 62.5 2 Dual NP
-20 80 100 150 4 10.6
CEM2539A SO-8 20 22 25 40 7.5 10 62.5 2 Dual NP
-20 80 100 150 4 10.8
CEM2939 SO-8 20 30 43 6.5 10 62.5 2 Dual NP
-20 55 90 -4.8 9.8
CEM3259 SO-8 30 22 32 7.6 19.8 62.5 2 Dual NP
-30 36 52 -5.9 19.4
CEM4269 SO-8 40 32 46 6.1 20.5 62.5 2 Dual NP
-40 43 65 -5.2 20
CEM4279 SO-8 40 32 46 6.1 10.1 62.5 2 Single NP
-40 66 105 -4.3 5.6
CEM6080 SO-8 60 45 75 5.6 21.8 62.5 2 Dual NP
-60 130 180 -3.3 10.5
CEM7350 SO-8 100 320 2.6 12.4 62.5 2 Dual NP
-100 190 -2 16
CEM8938 SO-8 30 26 38 7 21 62.5 2 Dual NP
-30 38 57 -6 20
CEM8958 SO-8 30 28 40 7 12.3 62.5 2 Dual NP
-30 52 80 -5.2 11
CEM8968 SO-8 30 28 40 7 12 62.5 2 Dual NP
-30 33 52 -6.2 18.7
CEM9939A SO-8 30 30 42 7 20 62.5 2 Dual NP
-30 100 160 -3.5 16
CEM9952A SO-8 30 80 110 3.7 8.5 62.5 2 Dual NP
-30 100 150 -2.9 16
CER6080 DIP-8 60 45 75 5.6 22 50 2.5 Dual NP
-60 130 180 -3.3 10.7
CEU4269 TO-252 40 32 46 14 20.5 12 10.4 Dual NP
-40 45 65 -12 19.2
CEU4279 TO-252-4L 40 110 72 14 5.8 50 10.4 Dual NP
-40 32 46 -9 10
CEB3060 TO-263 30 6 8 105 15.8 1.2 125 Single
CEB3070 TO-263 30 9 13 72 33 2 75 Single
CEB3120 TO-263 30 15 22 40 13.1 3.5 43 Single
CEB51A3 TO-263 30 16.5 28 48 13 2.1 70 Single
CEB6030L TO-263 30 13.5 20 52 19 2 75 Single
CEB63A3 TO-263 30 10 14 66 33 2 75 Single
CEB703AL TO-263 30 17 30 40 10 3 50 Single
CEB76139 TO-263 30 7 10 75 48 2 75 Single
CEB83A3 TO-263 30 5.3 8 100 53 1.5 100 Single
CED3060 TO-251 30 6.6 9.5 75 15.6 2 62.5 Single
CED3070 TO-251 30 9.5 13.5 62 33.2 2.1 60 Single
CED3120 TO-251 30 15 22 36 13.3 3.8 33 Single
CED3172 TO-251 30 20 28 36 10.4 3 42 Single
CED3252 TO-251 30 28 39 25 12.3 4 50 Single
CED3700 TO-251 30 95 130 12 6 4 31 Single
CED4204 TO-251 40 30 45 24 20.5 4 31 Single
CED51A3 TO-251 30 18 28 35 14 3 50 Single
CED6030L TO-251 30 15.5 22 40 19 3 50 Single
CED6031L TO-251 30 11 15 55 46 3 50 Single
CED63A3 TO-251 30 11 14 55 33.2 2.2 57 Single
CED703AL TO-251 30 19 32 40 10.2 3 50 Single
CED73A3 TO-251 30 9 13 65 24 2.1 60 Single
CED83A3 TO-251 30 6 9 80 50 1.8 70 Single
sort Package BVDSS RDS(on)mΩ@10V RDS(oRDS(on)mΩ@5Vn)mΩ@4.5V RDS(on)mΩ@2.5V ID Qg(nC) Qg(nC) RθJC Pd Configuration Polarity
(V) sort sort sort sor (A) @4.5V(typ) @10V(typ) (℃/W) (W)
sort sort sort sort sort sort sort sort

尼博集团有限公司

地址:香港九龙旺角山东街市8号38广场19楼1902(A)室
电话:852-81324106
传真:852-81324105

深圳市尼博电子有限公司

地址:深圳市光明新区公明街道合水合中裕绿色高新产业园B栋6楼
电话:+86-755-27170878
传真:+86-755-29860079

邮箱:lieber@lieber-rc.com
网址: www.lieber-rc.com
QQ: 2229382476