CET

* Power Mosfet
网址:www.cetsemi.com

sort Package BVDSS RDS(on)mΩ@10V RDS(oRDS(on)mΩ@5Vn)mΩ@4.5V RDS(on)mΩ@2.5V ID Qg(nC) Qg(nC) RθJC Pd Configuration Polarity
(V) sort sort sort sor (A) @4.5V(typ) @10V(typ) (℃/W) (W)
sort sort sort sort sort sort sort sort
CEM2539 SO-8 20 22 - 24 33 7.5 4.3 - 62.5 2 Dual NP
-20 80 - 100 150 4 10.6 -
CEM2539A SO-8 20 22 - 25 40 7.5 - 10 62.5 2 Dual NP
-20 80 - 100 150 4 - 10.8
CEM2939 SO-8 20 - - 30 43 6.5 10 - 62.5 2 Dual NP
-20 - - 55 90 -4.8 9.8 -
CEM3259 SO-8 30 22 - 32 - 7.6 - 19.8 62.5 2 Dual NP
-30 36 - 52 - -5.9 - 19.4
CEM4269 SO-8 40 32 - 46 - 6.1 - 20.5 62.5 2 Dual NP
-40 43 - 65 - -5.2 - 20
CEM4279 SO-8 40 32 - 46 - 6.1 10.1 - 62.5 2 Single NP
-40 66 - 105 - -4.3 5.6 -
CEM6080 SO-8 60 45 - 75 - 5.6 - 21.8 62.5 2 Dual NP
-60 130 - 180 - -3.3 - 10.5
CEM7350 SO-8 100 320 - - - 2.6 - 12.4 62.5 2 Dual NP
-100 190 - - - -2 - 16
CEM8938 SO-8 30 26 - 38 - 7 - 21 62.5 2 Dual NP
-30 38 - 57 - -6 - 20
CEM8958 SO-8 30 28 - 40 - 7 - 12.3 62.5 2 Dual NP
-30 52 - 80 - -5.2 - 11
CEM8968 SO-8 30 28 - 40 - 7 - 12 62.5 2 Dual NP
-30 33 - 52 - -6.2 - 18.7
CEM9939A SO-8 30 30 - 42 - 7 - 20 62.5 2 Dual NP
-30 100 - 160 - -3.5 - 16
CEM9952A SO-8 30 80 - 110 - 3.7 - 8.5 62.5 2 Dual NP
-30 100 - 150 - -2.9 - 16
CER6080 DIP-8 60 45 - 75 - 5.6 - 22 50 2.5 Dual NP
-60 130 - 180 - -3.3 - 10.7
CEU4269 TO-252 40 32 - 46 - 14 - 20.5 12 10.4 Dual NP
-40 45 - 65 - -12 - 19.2
CEU4279 TO-252-4L 40 110 - 72 - 14 5.8 - 50 10.4 Dual NP
-40 32 - 46 - -9 10 -
CEB3060 TO-263 30 6 - 8 - 105 15.8 - 1.2 125 Single
CEB3070 TO-263 30 9 - 13 - 72 - 33 2 75 Single
CEB3120 TO-263 30 15 - 22 - 40 - 13.1 3.5 43 Single
CEB51A3 TO-263 30 16.5 - 28 - 48 13 - 2.1 70 Single
CEB6030L TO-263 30 13.5 - 20 - 52 19 - 2 75 Single
CEB63A3 TO-263 30 10 - 14 - 66 - 33 2 75 Single
CEB703AL TO-263 30 17 - 30 - 40 10 - 3 50 Single
CEB76139 TO-263 30 7 - 10 - 75 48 - 2 75 Single
CEB83A3 TO-263 30 5.3 - 8 - 100 53 - 1.5 100 Single
CED3060 TO-251 30 6.6 - 9.5 - 75 15.6 - 2 62.5 Single
CED3070 TO-251 30 9.5 - 13.5 - 62 - 33.2 2.1 60 Single
CED3120 TO-251 30 15 - 22 - 36 - 13.3 3.8 33 Single
CED3172 TO-251 30 20 - 28 - 36 10.4 - 3 42 Single
CED3252 TO-251 30 28 - 39 - 25 - 12.3 4 50 Single
CED3700 TO-251 30 95 - 130 - 12 - 6 4 31 Single
CED4204 TO-251 40 30 - 45 - 24 - 20.5 4 31 Single
CED51A3 TO-251 30 18 - 28 - 35 14 - 3 50 Single
CED6030L TO-251 30 15.5 - 22 - 40 19 - 3 50 Single
CED6031L TO-251 30 11 - 15 - 55 - 46 3 50 Single
CED63A3 TO-251 30 11 - 14 - 55 - 33.2 2.2 57 Single
CED703AL TO-251 30 19 - 32 - 40 10.2 - 3 50 Single
CED73A3 TO-251 30 9 - 13 - 65 24 - 2.1 60 Single
CED83A3 TO-251 30 6 - 9 - 80 50 - 1.8 70 Single
sort Package BVDSS RDS(on)mΩ@10V RDS(oRDS(on)mΩ@5Vn)mΩ@4.5V RDS(on)mΩ@2.5V ID Qg(nC) Qg(nC) RθJC Pd Configuration Polarity
(V) sort sort sort sor (A) @4.5V(typ) @10V(typ) (℃/W) (W)
sort sort sort sort sort sort sort sort

尼博集团有限公司

地址:香港九龙旺角山东街市8号38广场19楼1902(A)室
电话:852-81324106
传真:852-81324105

深圳市尼博电子有限公司

地址:深圳市光明新区公明街道合水合中裕绿色高新产业园B栋6楼
电话:+86-755-27170878
传真:+86-755-29860079

邮箱:lieber@lieber-rc.com
网址: www.lieber-rc.com
QQ: 2229382476